Felavatták id. Radetzky Jenő szobrát az agárdi sétányon

A Madárvárta első igazgatójának szobrát – Kontur András szobrászművész alkotását – 2017. november 26-án avatták a tóparti kerékpárút mellett kialakított sétányon, az agárdi csónakkikötőnél.

A megjelenteket Tóth István, Gárdony Város polgármestere köszöntötte, majd L. Simon László országgyűlési képviselő, a Velencei-tavi Kistérségért Alapítvány alapítója emlékezett a Madárvárta „örökös lakójára”, id. Radetzky Jenőre. A honatya, a város elöljárója és Id. Radetzky Jenő fia végezte a szoboravatás ceremóniáját. Az ünnepséget követő fogadáson Radetzky Jenő mondott pohárköszöntőt édesapjára emlékezve. A szobor állítása és az avatóünnepség a Velencei-tavi Kistérségért Alapítvány és Gárdony Város Önkormányzata együttműködésének eredménye.

A kerékpárút melletti sétány szoborparkjában olyan nagyságokról készült képzőművészeti alkotások találhatók, akik részt vettek a Velencei-tó természetvédelmében: a tó természeti kincseit feltáró és értékmegőrző munkájukért, a Velencei-tóért végzett tevékenységük alapján ismert és elismert személyiségek. Herman Ottó, Chernel István és Solymos Ede társaságába most az agárdi Madárvárta első igazgatója, id. Radetzky Jenő szobra került. A megvalósítás – amint a szoborpark többi alkotása is –, a Nemzeti Kulturális Alap finanszírozásában jött létre.

Id. Radetzky Jenő rendkívül sokszínű egyéniség volt: tudós, tanár, népművelő, közéleti ember, tudományos és ismeretterjesztő előadó, szakmai cikkek és tanulmányok írója, természetfotós, kisfilmek alkotója – mondta el róla L. Simon László. Tengernyi írását egy mappában őrizte, amelyre ezt a jelmondatot írta: „A szellem a legmagasabb méltóság!” Az életművéhez kapcsolódó fontosabb fogalmakat az alábbiakban összegezte az ünnepség szónoka: a Madárvárta „örökös lakóját” mindenekelőtt a felelősségvállalás, a fegyelmezettség, a példamutatás, a természetszeretet, a szép magyar beszéd és a szép magyar nyelv őrzése, valamint az elhivatottság jellemezte.

forrás: feol.hu