Projektek

„Kulturális barangolás a kápolnásnyéki Halász-kastélynál”

Támogató: Pro Filii Alapítvány

Kedvezményezett neve: Velencei-Tavi Kistérségért Alapítvány

Pályázat tárgya: „Kulturális barangolás a kápolnásnyéki Halász-kastélynál”

A pályázat célja:

A Pro Filii Alapítvány pályázatot hirdetett civil és nonprofit szervezetek, valamint magánszemélyek számára olyan közösségi célokat szolgáló, közérdekű, vagy humánus okokból megvalósítandó tevékenységek, civil kezdeményezések támogatására, amelyek

  • hozzájárulnak a Magyarországon és a határon túli magyar lakta településeken élők vagy azok egy csoportja – kiemelten a gyermekek – egészségügyi helyzetének, életmódjának, esélyegyenlőségének javításához,
  • segítik a szociálisan és egészségileg hátrányos helyzetűek életminőségének javítását,
  • emelik hazánk szellemi-, művészeti-, kulturális- és sportéletének színvonalát.

A projekt tartalmának rövid bemutatása:

A jelenlegi támogatást egy hosszútávú program első üteméhez igényeltük. Olyan, elsősorban Fejér megyei nevelési-oktatási intézmények tanulóit kívánjuk bevonni a projektbe, ahol jelentős a felzárkóztatásra szoruló, ingerszegény környezetből érkező, hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek aránya. E program megvalósításával támogatjuk a szakmai és szociális felzárkóztatást, integrált nevelést, oktatást. Helyszíneink, a kápolnásnyéki Halász-kastély és parkja, valamint a Halász Gedeon Eseményközpont modern épülete, különleges hangulatú kiállítótere a tartalmas időtöltés, valódi kikapcsolódás, rácsodálkozás lehetőségét kínálják a fiatalok számára. Hiszünk abban, hogy a kreatív, játékos foglalkozásokon, múzeumpedagógiai alkalmakon, valamint a tárlatvezetés, a szabadidő és az együtt elfogyasztott ebéd során a tanulók szociális kompetenciáik is fejlődnek, emberi kapcsolataik megerősödnek, mégpedig a nevelési-oktatási intézményi keretek közül kilépve, egy szabadabb formában.A Velencei-tavi Kistérségért Alapítvány elektromos gépjárműbeszerzése

  • Projekt célja: Pályázatunk célja egy elektromos autó beszerzése volt, mely az alapítvány mindennapi tevékenységét hivatott támogatni.
  • Az elnyert támogatás: 4.000.000,- Ft
  • Az elnyert támogatás éve: 2021.
  • A támogatást az alapítvány a Magyar Falu Program keretében kapta.


Értékmentés a vidéki életminőség fejlesztése alapján

Kedvezményezett neve: Velencei-Tavi Kistérségért Alapítvány

Pályázati felhívás neve, kódszáma: VP6-19.2.1.-93-3-17 Értékmentés a vidéki életminőség fejlesztése alapján

A projekt címe, azonosító száma: Történelmi, kulturális jelentőségű helyi értékek fenntartható használata a kápolnásnyéki Halász-kastély szolgáltatásainak fejlesztésével, 1934827479

A szerződött támogatás összege: 4 499 987 Ft

A támogatás mértéke (%-ban): 85,00 %

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2019. november 30.

A projekt tartalmának rövid bemutatása: 
A projekt célja a már felújított kápolnásnyéki Halász-kastély szolgáltatásait kibővíteni és különféle kulturális rendezvények színvonalas megtartására alkalmas infrastruktúrát teremteni. Jelen pályázatból egyedül a megvalósításhoz szükséges eszközök elszámolása történik: hangrendszer kiépítése és bútorok vásárlása. A szervező munkát, a programokat az alapítvány önerőből  vállalja. Az alapítvány tervei között szerepel, hogy olyan kulturális, turisztikai szolgáltató-centrumot hozzon létre, amely a meglévő értékeket fenntartható módon hasznosítva válik kiemelkedő idegenforgalmi attrakcióvá.

https://ec.europa.eu/agriculture/  

Megőrzendő örökség együttműködésben

Kedvezményezett neve: Velencei-Tavi Kistérségért Alapítvány

Pályázati felhívás neve, kódszáma: VP6-19.2.1.-93-4-17 - Megőrzendő örökség együttműködésben

A projekt címe, azonosító száma: Közösségépítés ifjúsági és kulturális szolgáltatásokkal a kápolnásnyéki Halász-kastélyban, 1934826696

A szerződött támogatás összege: 9 999 748 Ft

A támogatás mértéke (%-ban): 85,00 %

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2019. november 30.

A projekt tartalmának rövid bemutatása: 
A Velencei-Tavi Kistérségért Alapítvány, a bevont és a majdan a projekt keretében megszólítandó partnerekkel együtt olyan kulturális centrumot hoz létre a kápolnásnyéki Halász-kastélyban, amely a kulturális szolgáltatások központja lesz a térségben, jelentős közösségi szervező erővel is bír, és fontos színtere a kistérségi települések közösségi, kulturális életének. A fejlesztés eredményeként a Kastély olyan közösségi térré válik, amely a lakosságon belül többféle célcsoport igényeit is kielégíti, és külön figyelmet szentel az ifjúság kulturális szórakoztatásának, a lehetőségek körének bővítésével a helyi kötődés erősítésére. A projekt keretében a kulturális események színvonalas megtartásához szükséges színpad és fénytechnika beszerzése történik.

https://ec.europa.eu/agriculture/  

 

A Bence-hegyi kilátó ötletpályázata 

VADEX Mezőföldi Erdő- és Vadgazdálkodási Zrt. 2016-ban a Bence-hegyen új kilátót épít az évtizedekkel ezelőtt elbontott régi olajfúrótorony helyére. Az ötletpályázat lebonyolításában a VTKA is közreműködött.

A Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács és a VADEX Zrt. a Bencehegyi kilátó címmel építészeti ötletpályázatot írt ki 2014 végén. Olyan terveket vártak, amelyek alapul szolgálhatnak a Velencei-tó északi partján található Bence-hegy turisztikai fejlesztésének megvalósításához. A Nadapi kilátónak is nevezett hegytetőről gyönyörű panoráma nyílik a tóra és a környező településekre. A kiírók olyan terveket vártak, amelyek a környék adottságait figyelembe véve, a turisztikai hasznosítás lehetőségeit mérlegelve, javaslatot tettek egy kilátó megépítésére.

Elvárás volt, hogy a tervezett kilátó alkalmas legyen turistacsoportok (30–50 fő) fogadására, illetve a látogatókat kiszolgáló funkciók is elhelyezhetőek legyenek benne. Ugyanakkor építészeti jelként is szolgáljon, hiszen a 210 méteres Bence-hegy tetején a Velencei-tavi látkép meghatározó eleme lesz.

A bíráló bizottság a 156 pályamű közül a legjobbnak Pozsár Péter és munkatársai (Hello Wood Kft.) tervét ítélte. A második helyezett Kruppa Gábor és Merkel Tamás, a harmadik Bartha Zalán, Béres Csaba és Bozsó Barna közös munkája lett. Kiemelt dicséretben részesítették Lőrincz Barna, Gazdag András, Jorge Díez Aragón és Szabó Péter pályaműveit.

Dicséretben részesültek: Ulrih Péter, Nagy Tibor, Varga Csaba, Bencsik Balázs, Tóth Enikő, Molnár Balázs, dr. Gajdos István, Illyés Zsuzsanna, Hajnal Lilla, Végh Gyula, Nagy Ádám és Ükös Tamás. A díjazott pályaművekből 2015 tavaszán a Várkert Bazárban, majd a Velence Korzón nyílt kiállítás. A Korzón a helytörténeti kutatásokat végző Salacz Nóra által rendezett, a régi kiállítónak szentelt kiállítás is nagy siker volt. Az ötletpályázatnak a METSZET építészeti szaklap különszámot szentel